Dazzling Dolomites

8 วัน
4-11 ธ.ค. 2566
Lufthansa
219,000 บาท. / ท่าน **(เดินทางไม่น้อยกว่า 6 ท่าน ขึ้นไป)**

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประเภททัวร์:
 • ประเทศหลัก:
 • ช่วงเวลาเดินทาง:
  4-11 ธ.ค. 2566
 • สายการบิน:
  Lufthansa
 • วัน:
  8
 • ราคาแพ็คเกจ:
  219,000 บาท. / ท่าน **(เดินทางไม่น้อยกว่า 6 ท่าน ขึ้นไป)**

เอกสารตารางทัวร์


รายละเอียดการเดินทาง

Dazzling Dolomites

กำหนดการเดินทาง : 4-11 Dec 2023 / 18-25 Jan 2024 / 9-16 Feb 2024 / 22-29 Mar 2024 / 5-12 Apr 2024

ประเทศ : Italy – Germany – Austria

สายการบิน : Lufthansa (LH)

ราคา : 219,000 บาท / ท่าน (เดินทางไม่น้อยกว่า 6 ท่าน ขึ้นไป)