P&P Holiday by Reign Inter กันยายน 19, 2023 0 Comments

10 กิจกรรมห้ามพลาด! ในประเทศฟินแลนด์ – 10 Activities! in Finland

ประเทศฟินแลนด์

          หลายท่านคงรู้จักประเทศฟินแลนด์ ในด้านการศึกษา  และความก้าวหน้าทางด้านวิจัย เพราะถูกจัดอันดับให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันสวยงามอย่าง “แสงเหนือ” แต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้ว ประเทศฟินแลนด์ยังเป็น “ประเทศนักกิจกรรมฤดูหนาว” ด้วยปัจจัยทางลักษณะทางภูมิประเทศ สภาพอากาศ และวัฒนธรรม ดังนั้น P&P Holiday By Reign Inter ขอพาทุกท่านไปรู้จักประเทศนี้ให้มากขึ้น

ประเทศฟินแลนด์

          ประเทศฟินแลนด์ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป เป็นประเทศในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เมืองหลวง กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) มีชายแดนติดกับประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และรัสเซีย ฟินแลนด์ถือเป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติอันสวยงามอย่างเช่น “แสงออโรล่า” หรือ “แสงเหนือ” แสงบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนที่มีความงดงาม ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชมความงามของแวงเหนือนี้ได้เป็นจำนวนมาก ภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาฟินนิช และภาษาสวีดิช สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการติดต่อธุรกิจ

ลักษณะภูมิประเทศฟินแลนด์

ลักษณะภูมิประเทศ

          ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีทะเลสาบ และเกาะเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทะเลสาบถึง 187,888 แห่ง ซึ่งทะเลสาบไซมา เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ และใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป นอกจากนี้ฟินแลนด์ยังมีเกาะถึง 179,584 เกาะ ซึ่งภูมิประเทศทั่วไปของฟินแลนด์มีลักษณะเป็นที่ราบ โดยมีจุดสูงสุดของประเทศอยู่ที่ภูเขาฮัลติ พื้นที่ส่วนใหญ่ของฟินแลนด์ยังปกคลุมด้วยป่าสน และมีพื้นที่เพาะปลูกไม่มากนัก ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่ มีขนาดใหญ่ขึ้น จากการยกตัวของแผ่นดิน ซึ่งมีผลมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย

สภาพภูมิอากาศของฟินแลนด์

สภาพภูมิอากาศของฟินแลนด์

          เนื้อที่ราวหนึ่งในสี่ของประเทศฟินแลนด์ เป็นเขตที่ตั้งอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิล ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติคือจะเห็นพระอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนในจุดที่เหนือที่สุดของฟินแลนด์ และพระอาทิตย์ไม่ตกดินเป็นเวลา 73 วันในช่วงฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาว พระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยเป็นเวลา 51 วัน ในทางตอนใต้ของฟินแลนด์มีภูมิอากาศทางเป็นแบบเขตอบอุ่น โดยเฉพาะในเขตจังหวัดแลปแลนด์ มีอากาศแบบกึ่งอาร์กติกหรือป่าสน ซึ่งโดยทั่วไปจะหนาวเย็น และบางครั้ง มีฤดูหนาวที่รุนแรง มีฤดูร้อนที่ค่อนข้างอบอุ่น เพราะอยู่ใกล้มหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้ฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม และมีอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่น

สภาพอากาศในแต่ละฤดู

  • อากาศหนาวเย็น โดยเวลาที่มีแสงอาทิตย์ค่อนข้างสั้น

  • ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส (ธ.ค. – เม.ย.)

  • ฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเฉลี่ยจาก 10 องศาเซลเซียสถึง15 องศาเซลเซียส (พ.ค. – มิ.ย.)แสงเหนือ

  • ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงกว่า 15 องศาเซลเซียส (ก.ค. – ก.ย.)

  • ฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส (ต.ค. – พ.ย.)

จุดเด่นของฟินแลนด์

           การเริ่มต้นประกอบธุรกิจเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็ว มีภาครัฐให้การสนับสนุน และเงินเริ่มลงทุน โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่ทันสมัย และเครือข่ายการสื่อสารที่สะดวกเอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจ ประชาชนในประเทศมีการศึกษาสูง บุคลากรมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแก้ปัญหา นักเรียนของฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “นักเรียนที่มีคุณภาพที่สุดในโลก” ประเมินจากนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนจำนวน 65 ประเทศ กำลังการผลิตของฟินแลนด์เป็นอันดับที่ 31 ของโลก เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือมาก จากการจัดอันดับ World Audit ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นต่ำมาก เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นต้นกำเนิด และแหล่งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม R&D intensity (Research and Development) ด้านความก้าวหน้าการวิจัยโดยรวมของฟินแลนด์เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของฟินแลนด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้า และการลงทุนมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศบอลติก รัสเซีย และกลุ่มประเทศนอร์ดิก

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปประเทศฟินแลนด์

          ช่วงฤดูหนาวอากาศที่ฟินแลนด์หนาวมาก กว่า 6 เดือนที่อาจจะไม่มีแสงแดดซึ่งก่อนเดินทางต้องเตรียมเสื้อผ้าให้ครบสูตรเพื่อเครื่องป้องกันความหนาว และทำร่างกายให้อบอุ่น รวมถึงการเตรียม ลองจอน ถุงเท้าหนา ๆ แว่นกันแดด รองเท้าที่มีดอกลึก และควรพกยาแก้หวัดไปด้วย ส่วนในการเดินทาง เวลาขึ้นเครื่องจะถูกเข้มงวดมาก และห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่องเกิน 500 ซีซี ส่วนที่ทะเลสาบบางแห่ง จะมียุงร้ายที่บางช่วงเต็มไปด้วย ยุงตัวใหญ่ นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมป้องกันให้พร้อมก่อนเดินทาง จากการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ทำให้ฟินแลนด์มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และยังถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ที่มีศักยภาพในด้านการแข่งขันของโลก ซึ่งนอกเหนือจากนวัตกรรมต่าง ๆ แล้ว ความงามของสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ และวิถีชีวิตของชาวฟินแลนด์ ที่ยังคงเป็นเสน่ห์ มีความสวยงาม และสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว อยากที่จะเดินทางมาสัมผัสกับประเทศฟินแลนด์กันสักครั้ง

กิจกรรมห้ามพลาดในประเทศฟินแลนด์

          ประเทศฟินแลน์มีปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างแสงเหนือที่ให้ทุกท่านได้สัมผัสความงดงามในยามค่ำคืน แต่นอกจากนั้นแล้วในเกือบตลอดทั้งปีประเทศฟินแลนด์ก็จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กล่าวว่าฟินแลนด์เป็น “ประเทศนักกิจกรรมฤดูหนาว” ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมชมหมู๋บ้านซานตาคลอส กิจกรรมกวางลากเลื่อน ตกปลาน้ำแข็ง และอีกมากมาย

Northern Lights

1.NORTHERN LIGHTS - ชมแสงเหนือ

          เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมในการมาหาแสงเหนือเพราะเป็นภูมิประเทศที่ใกล้กับขั้วโลกเหนือแถมยังมีภูมิประเทศหลากหลายที่สามารถไปเห็นแสงเหนือได้โดยไม่ต้องล่าก็ได้เมื่อเกิดออโรราขึ้นบริเวณซีกโลกด้านเหนือ เราเรียกว่า “แสงเหนือ” หรือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า aurora borealis ซึ่งตั้งโดยกาลิเลโอ และในกรณีที่เกิดออโรราขึ้นบริเวณซีกโลกด้านใต้ เราเรียกว่า “แสงใต้” (aurora australis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทำให้เราสามารถเห็นแสงเรืองรองราวกับเต้นรำบนผืนท้องฟ้าในยามค่ำคืน อีกทั้งยังมีหลากหลายสี ไม่ว่าจะเป็น แสงสีเขียว, สีแดง, สีฟ้า, สีชมพู, สีเหลือง และสีม่วง  ปรากฎการณ์แสงเหนือนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพียงแต่จะมองเห็นได้ชัดในตอนกลางคืนที่ฟ้ามืด และวันที่อากาศสดใส ท้องฟ้าเปิดโล่ง เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะไป ดูแสงเหนือ ฟินแลนด์ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ ในเดือนที่มีเวลากลางคืนยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถเห็นแสงเหนือได้ดีที่สุด

HUSKY SLEDDING

2.HUSKY SLEDDING - สุนัขลากเลื่อน

          เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด กับกิจกรรมนั่งรถสุนัขลากเลื่อน เป็นสุนัขพันธ์ุท้องถิ่นคือ “พันธ์ุไซบีเรียนฮัสกี (Siberian Husky)” ขนปุยแสนรู้ที่จะมาพร้อมกับเพื่อน ๆ อีกหลายตัวที่แอคทีฟสุด ๆ สุนัขจะถูกฝึกมาอย่างดีไม่ต้องกังวลสำหรับเรื่องความปลอดภัย ช่วยกันพาทุกท่านเพลิดเพลินไปบนพื้นหิมะ และชมทิวทัศน์ธรมชาติของป่าสนแสนสวยปกคลุมด้วยหิมะสีขาว รับรองว่าไม่ออกนอกลู่นอกทางอย่างแน่นอน

SNOW MOBILE

3.SNOW MOBILE - สโนโมบิล

           ถ้าทุกท่านเป็นคนชื่นชอบความตื่นเต้นเร้าใจ ขอแนะนำให้ทุกท่านลองขับขี่ยานพาหนะที่มีความคล่องตัวสูงบนพื้นผิวของหิมะ ซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนั้นว่าบางพื้นที่ในประเทศฟินแลนด์จะมีหิมะปกคลุมเกือบครึ่งปีจึงไม่แปลกที่ยานพาหนะชนิดนี้จะมีความจำเป็น และได้รับความนิยมอย่างมาก เราขอแนะนำให้ทุกท่านลองขับลองสัมผัสการนั่งสโนว์โมบิลดูสักครั้ง และไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายแต่อย่างใดเพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญ และมีคนคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดไปตลอดทางแน่นอน

REINDEER SLED

4.REINDEER SLED - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

          ฟินแลนด์เป็นประเทศต้นกำเนิดของตำนานซานตาคลอส หลายท่านคงทราบว่าสิ่งที่ช่วยพาแซนตาคลอสไปส่งของขวัญให้เด็ก ๆ ก็คือ กวางเรนเดียร์ นั้นเอง ที่ฟินแลนด์ก็มีการฝึกกวางเรนเดียร์ในการพานักท่องเที่ยวไปพบกับประสบการณ์ชมทัศนยภาพธรรมชาติของพื้นที่ด้วยเช่นกัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เมื่อมาเที่ยวฟินแลนด์ในฤดูหนาวแบบนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

หมู่บ้านซานตาครอส

5.SANTA CLAUS VILLAGE - เยือนถิ่นหมู่บ้านซานตาครอส

           หมู่บ้านซานต้าครอส ตั้งอยู่ที่ โรวาเนียมิ (ROVANIEMI) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ และได้ชื่อว่าเป็น THE OFFICIAL HOMETOWN OF SANTA CLAUS ซึ่งหมายความว่า ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่แท้จริงของลุงซานต้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศฟินแลนด์ ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก และกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย สิ่งที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือการถ่ายรูปคู่กับซานตาคลอส และยังมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับส่งของขวัญ โปสการ์ด รวมถึงจดหมาย และยังสามารถติดแสตมป์ที่ประทับตราพิเศษของ SANTA CLAUS VILLAGE ส่งไปอวยพรคนสำคัญของทุกท่านได้อีกด้วย

ดวงอาทิตย์เที่ยงคืน

6.MIDNIGHT SUN - สัมผัสดวงอาทิตย์เที่ยงคืน

          แม้ว่าแสงเหนือจะไม่ปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูร้อน แต่ก็มีปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่การได้สัมผัสในฟินแลนด์เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น: ดวงอาทิตย์เที่ยงคืน ฟินแลนด์เป็นสถานที่ที่มีความแตกต่างอย่างมากและมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างมากเกี่ยวกับการอยู่ในสถานที่ที่มีแสงแดด 24 ชั่วโมงติดต่อกัน ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่วิเศษในการออกไปเที่ยวในพื้นที่สาธารณะของเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลากลางคืนและร่วมสนุกกับบาร์และสถานบันเทิงยามค่ำคืน

เล่นสกี

7.SKI - เล่นสกี

          หากทุกท่านชื่นชอบกีฬาหิมะจะหลงรักลานสกีที่ Yllas ซึ่งเป็นรีสอร์ทสกีที่ใหญ่ที่สุดของฟินแลนด์ ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีในการสัมผัสกับความงามตามธรรมชาติของฟินแลนด์ในช่วงฤดูหนาว และรักษาตัวเองด้วยที่พักชั้นยอดที่อบอุ่นและน่ารับประทาน จะมีอะไรน่าปลื้มใจไปกว่ากระท่อมไม้ซุงอันอบอุ่นหลังจากผ่านเนินเขามาทั้งวัน Lapland Hotel Äkäshotelliเป็นหนึ่งในสถานที่แนะนำสำหรับการเข้าพักเนื่องจากสภาพแวดล้อมแบบหมู่บ้านดั้งเดิมบริการด้านสุขภาพและการบำบัดรักษาแบบผ่อนคลายจาก Lappish

8.GLASS IGLOO - กระท่อมน้ำแข็ง

           ความคิดในการนอนในกระท่อมน้ำแข็งอาจทำให้ทุกท่านฝันร้ายเกี่ยวกับตัวสั่นในความเย็นตลอดทั้งคืน แต่ที่พักกระท่อมน้ำแข็งสมัยใหม่ได้ใช้วิธีหรูหราหรูหราเพื่อให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบาย เช่น Polar Meetings มีกระท่อมน้ำแข็งหลังคากระจกที่มีระบบทำความร้อนพร้อมห้องน้ำ และห้องครัวขนาดเล็ก รวมถึงจุดไฮไลท์ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของท้องฟ้ายามค่ำคืน 

Snow Fishing

9.SNOW FISHING - ตกปลาน้ำแข็ง

          ในช่วงฤดูหนาวของฟินแลนด์น้ำในทะเลสาบจะค่อยๆจับตัวแข็งจนผู้คนสามารถเดินบนน้ำแข็งได้อย่างมั่นคง และยังมีเจ้าปลาน้อยๆที่อยู่ใต้ผืนน้ำแข็งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดนิยมของชาวฟินแลนด์ กิจกรรมที่เกี่ยวกับปลาเหล่านี้ก็คือการตกปลาน้ำแข็ง ที่ผู้คนจะนำอุปกรณ์มาเจาะพื้นน้ำแข็งให้เป็นรูลึก จากนั้นจัดการหย่อนเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปตามหลุมน้ำแข็งตามที่ได้เจาะไว้ก่อนหน้า เรียกได้ว่าเพลิดเพลินไม่น้อย ใครที่ตกปลาได้นอกจากจะมีมื้อเย็นกลับบ้านแล้วก็ยังรู้สึกภูมิใจอีกด้วย หากใครต้องเตรียมตัวไปตกปลาน้ำแข็งก็ควรเตรียมเครื่องแต่งกายกันหนาวเพื่อทำให้ตัวเองอบอุ่นอยู่เสมอด้วย

Icebreaker Sampo

10.ICEBREAKER SAMPOO - นั่งเรือตัดน้ำแข็ง

            ด้วยความยิ่งใหญ่ของเรือตัดน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ภายหลังได้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ขึ้นไปสัมผัสประสบการณ์ชมความงามของทุ่งน้ำแข็งกว้างใหญ่ที่กำลังค่อย ๆ แยกเป็นสองฝั่งจากการตัดน้ำแข็งของเรือ และแสงอาทิตย์สีทองที่สะท้อนกับพื้นน้ำแข็งเป็นภาพที่ไม่ใช่ว่าใครจะลืมกันได้เลยในชีวิตนี้ อีกกิจกรรมหนึ่งของการได้มานั่งเรือตัดน้ำแข็งนี้คือการว่ายน้ำในน้ำแข็งนี่เอง โดยเจ้าหน้าที่จะมีการเตรียมชุดชูชีพพิเศษที่จำให้คุณเพลิดเพลินลอยตัวไปบนน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำติดลบได้อย่างไม่กลัวหนาวเลยสักนิด

ต้องไปซักครั้งหนึ่งในชีวิต กับประเทศฟินแลนด์!

            หากท่านใดต้องการสัมผัสประสบการณ์ สโนโมบิล สุนัขลากเลื่อน เยือนถิ่นหมู่บ้านซานตาครอส และกิจกรรมสุดฮิตที่พลาดไม่ได้อย่างการชมแสงเหนือ P&P Holiday by Reign Inter ขอเสนอโปรแกรม Fascinate of Finland “ประเทศนักกิจกรรมฤดูหนาว” อย่างฟินแลนด์นั้น รอให้ทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

Leave a Comment